BJØRKETUN BARNEHAGE
Forsiden
MÅLTROST 1
MÅLTROST 2
UGLENE
Årsplan
Virksomhetsplan/Info
BRAVO
Åpningstid
Adresse
Oppholdsbetaling
Planleggingsdager
Samarbeidsutvalget
Sangen vår
Vennskapsbarnehage
Brukerundersøkelser
Ledig stilling
Søknadskjema
Lenker
Dokumentmappe

 Bjørketun Barnehage  -bra bagasje!

Bjørketun er en akkurat passe liten og en akkurat passe stor barnehage. For å ha best mulig tid til hvert barn, har vi valgt å ikke ha mer enn 18 barn per avdeling. Er barna under 3 år, teller hvert barn som 2. På Bjørketun har vi erfaring med barnehagedrift fra 1977, har  stabile og dyktige medarbeidere,- og vi våger å påstå at vi har et godt rykte!   

 

 


( 16/03/2016 )
Aktuelt

 

Velkommen til Bjørketun!

Denne gjengen jobber på Bjørketun. Vi stortrives i jobben vår!

 

 Brukerundersøkelsen!

Vi hadde rekordstor deltakelse, hele 92 % svarte på undersøkelsen! Vi er også svært godt fornøyd med at vi ikke på noen av de 8 kategoriene  har en gjennomsnittscore under 5 (6 er toppscore)! Vi hviler ikke på laurbærene, men blir inspirert til å videreutvikle barnehagen enda mer! 

Les mer  under Brukerundersøkelser!

 

EGYPTDAG PÅ BJØRKETUN

 Tusen takk for flott innsats. Vi har nå sendt 24.765 kr til Stefanusbarna i Egypt!

 

 

 

 

tlf.  


( 16/03/2016 )

Foreldre minst fornøyd med store barnehager

Basebarnehager får lavest skår i en fersk foreldreundersøkelse utført av Fafo.

Av: Trine Jonassen
26.01.2016

Jo større barnehager, jo flere utfordringer og utrygge foreldre. Det viser en fersk undersøkelse i regi av forskerne Beret Bråten, Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten ved Forskningsstiftelsen Fafo.

Resultatet viser at foreldre stort sett er tilfreds med barnehagetilbudet på tvers av barnehagers størrelse. Det betyr ikke at størrelsen ikke betyr noe, for det gjør den nemlig. I rapporten heter det at:

"Vi finner at barnehagens størrelse har betydning. Foreldre som har barn i små barnehager, er mer tilfredse med tilbudet enn foreldre som har barn i mellomstore og store barnehager."

Har barn det bra i store barnehager? Forskningsrapport av Fafo.

Last ned rapporten her.

Mest fornøyd med private

Foreldre prioriterer trygghet – at barnet blir sett, ivaretatt og vist omsorg fra de ansatte i barnehagen – som det aller viktigste i et bra barnehagetilbud.

Foreldrene som sa de likte store barnehager best, mener at disse byr på utfordringer og mulighet til å utvikle sosial kompetanse på en måte som ikke er mulig i en mindre barnehage. Spørsmålet er altså om det er mulig å redusere noe av det som framstår som ulemper med en stor barnehage, samtidig som noen fordeler beholdes, gjennom måten barnehagen er organisert på internt.

Blant foreldre i store barnehager er tilfredsheten størst hos dem som har sitt barn i en privat barnehage.

Mer krevende

Innvendingene er knyttet til store rom – der det er litt opp til barna hvor de vil være og hva de vil gjøre – og stor utskiftning blant de voksne, noe som innebærer at barna stadig forholder seg til mange og forskjellige voksne. Dette skaper mangel på ro og mulighet til at det enkelte barn blir sett og ivaretatt, noe som bryter med foreldres krav til trygghet i barnehagetilbudet.

Ansatte i store barnehager beskriver ofte det å arbeide innenfor en baseorganisering som mer krevende.

Selv om foreldre sier de er minst fornøyd med de store barnehager, viser rapporten også at barnehages størrelse i seg selv ikke avgjør selve kvaliteten. Akkurat det handler om organisering.

Utfordrer tryggheten

For store barnehager er mer avhengig av en fast indre organisering og ledelse enn det mindre barnehager er.

Undersøkelsen konkluderer slik:

  • Størrelse avgjør ikke i seg selv en barnehages kvalitet.
  • Ren baseorganisering utfordrer det som er viktig i en barnehage: Tryggheten og forutsigbarheten.
  • Kan gi større fagmiljø og mer profesjonalitet, men stiller store krav til ledelse og organisering.

      «Jeg har erfaring fra to ulike små barnehager, fra 22 til 28 barn. Der var det veldig fint, som en stor familie. Og det har de ikke klart her, selv om barna er veldig inkludert. […] De har ikke fått den samme tilhørigheten og det tette båndet som vi fikk der. Så jeg hadde nok valgt de to små, ja. […] Det ble en helt annen, du kjente alle foreldrene og barna. (mor)»

      Sitat fra undersøkelsen

Seniorrådgivere i FUB, Åse-Berit Hoffart og Lou C. Norreen på lanseringen av rapporten "Har barn det bra i store barnehager?".

Foreldre ønsker trygge barn

På tvers av størrelse og organisering er foreldre enige om hva som er viktigst: Innhold og kvalitet.

– Desto yngre, jo større er behovet hos foreldrene for å vite at barna blir sett og fulgt opp. Når foreldrene vet at ungene har det bra i barnehagen, har foreldrene det bra, sier Lou Cathrin Norreen, som er seniorrådgiver i Foreldreutvalget for barnehager (FUB), under presentasjonen.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap) er glad for at rapporten konkluderer med at selve størrelsen ikke nødvendigvis betyr noe for innholdet.

– Rapporten avkrefter mytene om de store barnehagene. Det første møtet med barnehageansatte er viktigere enn størrelsen. Det er kvaliteten og innholdet og ikke størrelsen som betyr noe. Nå bør vi legge diskusjonen om størrelse bak oss og heller diskutere kvalitet og innhold. Mange av kravene vi stiller til skole, vil også komme inn i barnehagen, men på barns premisser med fokus på lek, sier Dahl.

Pedagogisk leder Eirik Solbø Lie i Kværnerbyen barnehage.

Avkrefter mytene

Eirik Solbø Lie er pedagogisk leder i Kværnerdalen barnehage i Oslo. Eller «pedagogisk leder i en middels stor avdeling i en kjempestor barnehage med sju team og 406 barn», som han selv sier. Han vil gjerne avkrefte mytene om den store, uoversiktlige barnehagen med bråk og kaos:

– Mange tror at alle disse 406 barna løper rundt i en stor gymsal til de sovner. Slik er det altså ikke. Vi har jobbet mye med rammer og er organisert som en tradisjonell avdelingsbarnehage med småbarns- og storbarnsavdeling, sier Lie.

– Det handler om organisering og får man dette til, kan det bli riktig så bra.

      ”Det skjedde stort sett ingenting etter klokka halv to. Da kom barna opp på fellesrommet, unger som var fullstendig utslåtte, og personale, .... inntrykket var at de satt i hver sin krok og drakk kaffe og ventet på at gongongen skulle slå. Og noen unger var helt apatiske, ingen opplegg, noen bråkte noe vanvittig, og hele gjengen i fellesrommet. Så jeg sa til kona, dette her må vi bare få omgjort, dette er jo galematias.” (far)

- See more at: http://www.barnehage.no/forskning/2016/01/foreldre-minst-fornoyd-med-store-barnehager/#sthash.M9dX23dy.dpuf


Les mer
( 28/01/2016 )
Forskere

 

 
        
 

JA!

Alcoa Foundation har gitt ca. 3 mill. til Forskerfabrikken, der midlene skal brukes til et realfagløft i skoler og barnehager i Farsund kommune og Vefsn kommune.

Midlene skal gå til et 3årig prosjekt, som også innbefatter samarbeid mellom forskerfabrikken og  barnehagene i Farsund. Barnehagene har fått forskerutstyr og kursing av ansatte. Bjørketun og Sunde er valgt som pilotbarnehager. 

Oppstarten av prosjektet foregikk i Sunde barnehage.  Det ble dekket av Sørlandssendingen og Lister24.
Her kan du se innslaget fra NRK sørlandet: http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-soerlandet/DKSL99112614/26-11-2014

For mer info: http://www.forskerfabrikken.no/  

 


 
 

 


( 29/05/2015 )
Voksenpersoner med god omsorgsevne
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringene? Les mer
( 30/06/2015 )
Oppmerksomhetsproblemer og overaktivitet
De pedagogiske veiene fra oppmerksomhetsproblemer og hyperaktivitet går via språk, forståelse, tanker og relasjoner. Les mer
( 13/11/2014 )
 
 Filer du kan laste ned
 
Juni og juliplan for måltrost 1
Last ned
Maiplan for måltrost 2
Last ned
Maiplan for uglene
Last ned
Virksomhetsplan/informasjonshefte
Last ned
Årsplan 2015-2016
Last ned
Vedtekter for bjørketun barnehage
Last ned
Private barnehager best igjen
Last ned
Se flere dokumenter
 
 Ansatte:
 
Vigdis Mosby Larsen
styrer
(se info)
Berit Velle Andreassen
Pedagogisk leder
(se info)
Mona Brønn Hansen
pedagogisk leder/førskolelærer
(se info)
Anne Mortensen
Ped.leder
(se info)
Kirsti Bulæg Tønnessen
Førskolelærer/Pedagogisk leder
(se info)
Christin Andreassen
førskolelærer/pedagogisk leder
(se info)
Tom Arild Ødegaard

(se info)
Mildrid Wandsvik Hansen
lærer
(se info)
Mona S. Andreassen
barne-og ungdomsarbeider
(se info)
Jens Rudjord
assistent
(se info)
Randi Hamre
assistent
(se info)
Ann Irene Bordvik
ekstra assistent
(se info)
Jorunn Breiland
Assistent
(se info)
Målfrid Kjørkleiv
assistent/fagarbeider
(se info)
Margrethe Henriksen
assistent
(se info)