BJØRKETUN BARNEHAGE
Forsiden
LERKA
MÅLTROSTEN
UGLA
Årsplan
Virksomhetsplan/Info
BRAVO
Åpningstid
Adresse
Oppholdsbetaling
Planleggingsdager
Samarbeidsutvalget
Sangen vår
Vennskapsbarnehage
Brukerundersøkelser
Ledig stilling
Søknadskjema
Lenker
Dokumentmappe

Hovedopptak barnehageplass 2017

.

Søknadsfrist 1. mars 2017.

Alle søknader om ny barnehageplass og endringer av plassens størrelse i kommunale og private barnehager foretas elektronisk på barnehagens hjemmeside eller via Farsund.kommune.no 
Alle barnehagene i Farsund kommune samarbeider om opptak av barn i barnehage.
Kommunen har et hovedopptak pr. år, med oppstart 01.08.

Alle som har søkt barnehageplass før 31.12.2016 må søke på nytt for å bli registrert som søker til hovedopptaket 2017. Søkere som står på venteliste/venteliste til annen barnehageplass el. ønsker å søke plass i annen barnehage må søke på nytt.
De barna som allerede har plass i barnehage, har plassen til den sies opp skriftlig.

 


( 17/01/2017 )

Alle søkere i Farsund må benytte elektronisk søknadsskjema. Vi hjelper deg så gjerne! Ellers så er det bare å trykke på lenken nedenfor eller kopier den til adressefeltet:

Ny lenke for bhg-skjema: https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=2781&ouref=1003

 

 


( 03/11/2016 )