BJØRKETUN BARNEHAGE
Forsiden
LERKA
MÅLTROSTEN
UGLA
Årsplan
Virksomhetsplan/Info
BRAVO
Åpningstid
Adresse
Oppholdsbetaling
Planleggingsdager
Samarbeidsutvalget
Sangen vår
Vennskapsbarnehage
Brukerundersøkelser
Ledig stilling
Søknadskjema
Lenker
Dokumentmappe

Barnehagens samarbeidsutvalg består av 2 representanter fra eierene, 2 fra de ansatte og 2 fra foreldrene. Styrer møter i samarbeidsutvalget, men har ikke stemmerett. Samarbeidsutvalget har jevnlige møter der driften av barnehagen drøftes.

Ta kontakt med en av representantene i SU, hvis det er noe dere ønsker å ta opp!

 

Tønnes Jørgen Mygland og Monica Torp Rullestad  (repr. eierene)

Jorunn Breiland og Kirsti Bulæg Tønnessen  (repr. ansatte)

Henriette Tjørn og Jens Haraldstad  (repr. foreldre)

 

  

Foreldre bes ta kontakt med foreldrerepresentantene  hvis det er saker som en ønsker skal tas opp i utvalget.

 

  Samarbeidets foreldrerepresentanter  + vararepresentanter + 2 fra de ansatte utgjør arbeidsutvalget

 

 


( 03/11/2016 )