BJØRKETUN BARNEHAGE
Forsiden
LERKA
MÅLTROSTEN
UGLA
Årsplan
Virksomhetsplan/Info
BRAVO
Åpningstid
Adresse
Oppholdsbetaling
Planleggingsdager
Samarbeidsutvalget
Sangen vår
Vennskapsbarnehage
Brukerundersøkelser
Ledig stilling
Søknadskjema
Lenker
Dokumentmappe

 Aktuelle nettsider og applikasjoner for nettbrett, spesielt med tanke på barns språkutvikling/lesing. 

Ordlek XL - Ordlek XL er den perfekte appen for barn som skal lære å lese!

Spillet er laget for aldersgruppen 4 - 7 år, men passer for alle som vil lære å lese. Over 100

vanlige norske ord på 2 til 7 bokstaver. 20% mer enn iPhone-utgaven.

En hyggelig 5-åring uttaler alle ordene og sier lydene på bokstavene etterhvert som man trykker på dem. Hun kommer også med skryt når et ord er riktig stavet. Når man har stavet 10 riktige ord blir man belønnet med medalje og hurra rop!

 Se og si - Se og si er en interaktiv pekebok for barn, der poenget er å finne ting i myldrebildene. Med i appen følger 6 forskjellige brett med til sammen 189 oppgaver. Til hvert brett stilles ti spørsmål i tilfeldig rekkefølge, så ingen omgang blir lik den forrige. Sammen med foreldre eller alene kan barnet utforske Kari Grossmanns fantasifulle og gjenkjennelige illustrasjoner. Applikasjonen er i hovedsak tenkt til barn mellom 2 og 6 år.

 

Les og forstå – Appen består av fire morsomme øvelser som trener både lesing og leseforståelse. Appen stimulerer både forståelsen av språket og lysten til å lese på en lekende måte. Her fins mer enn 700 setninger å øve på! Du kan enkelt lage egne setninger til de ulike øvelsene via verktøydelen på det språket du ønsker. Utmerket for ulike språk.

 

Bokstavkongen - da lydene fikk bokstaver - Bokstavkongen er et veldig fengende og unikt pedagogisk konsept som har blitt brukt i den norske skolen i flere år i forbindelse med bokstavopplæring. Bokstavkongen, - da lydene fikk bokstaver, tar barna med inn i en helhetlig, fantasifull verden med et eventyr til hver av bokstavene.

 

ABC-hjulet - ABC-hjulet er et underholdende og lærerikt bokstavspill for barn mellom 2 og 6 år. Spillet har 4 aktiviteter som på hver sin måte lar barnet bli kjent med bokstavene i alfabetet. Aktivitetene er; puslespill, finn bokstaven, skriv bokstaven og en interaktiv bildeframviser med mange ulike motiver. I tillegg kan du også få høre lyden av bokstavene samt motivene på bildene. Spillet har også et spennende bokstavhjul som gjør det morsomt for barnet å velge hvilken bokstav i alfabetet det ønsker å spille med.

 

Sirkus Salaby – Aldersgruppe barnehage og skole.

 

Knekke lesekoden – supplement til den første leseinnlæringa. Aldersgruppe førskole – første - klasse.

 

SirMania-spill og lær – Les mer her –

 

Foreldreportalen. Passer best for barn i barnehagealder – 2 til 6 år.

 

HuskeSpillet

– Dette er et spill for å trene kortidsminne for små barn og barn med spesielle behov. Barnet klikker på kofferten når det er klar for å huske hva som ligger i der. Deretter spres tingene på gresset og barnet må «dra» de riktige objektene tilbake til kofferten. Morsomme lydeffekter og animasjoner. Ingen meny, lett for barnet å forstå spillet.

Aktuelle applikasjoner for nettbrett:

 

Ordlek XL - Ordlek XL er den perfekte appen for barn som skal lære å lese!

Spillet er laget for aldersgruppen 4 - 7 år, men passer for alle som vil lære å lese. Over 100

vanlige norske ord på 2 til 7 bokstaver. 20% mer enn iPhone-utgaven.

En hyggelig 5-åring uttaler alle ordene og sier lydene på bokstavene etterhvert som man trykker på dem. Hun kommer også med skryt når et ord er riktig stavet. Når man har stavet 10 riktige ord blir man belønnet med medalje og hurra rop!

Se og si - Se og si er en interaktiv pekebok for barn, der poenget er å finne ting i myldrebildene. Med i appen følger 6 forskjellige brett med til sammen 189 oppgaver. Til hvert brett stilles ti spørsmål i tilfeldig rekkefølge, så ingen omgang blir lik den forrige. Sammen med foreldre eller alene kan barnet utforske Kari Grossmanns fantasifulle og gjenkjennelige illustrasjoner. Applikasjonen er i hovedsak tenkt til barn mellom 2 og 6 år.

Les og forstå – Appen består av fire morsomme øvelser som trener både lesing og leseforståelse. Appen stimulerer både forståelsen av språket og lysten til å lese på en lekende måte. Her fins mer enn 700 setninger å øve på! Du kan enkelt lage egne setninger til de ulike øvelsene via verktøydelen på det språket du ønsker. Utmerket for ulike språk.

Bokstavkongen - da lydene fikk bokstaver - Bokstavkongen er et veldig fengende og unikt pedagogisk konsept som har blitt brukt i den norske skolen i flere år i forbindelse med bokstavopplæring. Bokstavkongen, - da lydene fikk bokstaver, tar barna med inn i en helhetlig, fantasifull verden med et eventyr til hver av bokstavene.

ABC-hjulet - ABC-hjulet er et underholdende og lærerikt bokstavspill for barn mellom 2 og 6 år. Spillet har 4 aktiviteter som på hver sin måte lar barnet bli kjent med bokstavene i alfabetet. Aktivitetene er; puslespill, finn bokstaven, skriv bokstaven og en interaktiv bildeframviser med mange ulike motiver. I tillegg kan du også få høre lyden av bokstavene samt motivene på bildene. Spillet har også et spennende bokstavhjul som gjør det morsomt for barnet å velge hvilken bokstav i alfabetet det ønsker å spille med

Sirkus Salaby – Aldersgruppe barnehage og skole.

Knekke lesekoden – supplement til den første leseinnlæringa. Aldersgruppe førskole – første - klasse

SirMania-spill og lær – Les mer her –

Foreldreportalen. Passer best for barn i barnehagealder – 2 til 6 år.

HuskeSpillet – Dette er et spill for å trene kortidsminne for små barn og barn med spesielle behov. Barnet klikker på kofferten når det er klar for å huske hva som ligger i der. Deretter spres tingene på gresset og barnet må «dra» de riktige objektene tilbake til kofferten. Morsomme lydeffekter og animasjoner. Ingen meny, lett for barnet å forstå spillet.

 Ellers anbefaler vi følgende sider:

 foreldrehverdag.no

http://www.barnehage.no/

http://www.barnehageforum.no/ (pedagogikk, nyttige tips osv.)

http://www.barnevakten.no/ (mediabruk)

http://www.bevissteforeldre.no/

http://www.barnastrafikklubb.no/  (Spill m.m.)

http://www.godstart.org/ (om sammenheng mellom miljøproblemer og forbruket vårt)

http://www.listerpedsenter.no/ (lokalt skole-og barnehagestoff)

http://www.farsund.kommune.no/

Rammeplanen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/lover_regler/reglement/2006/rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-opp.html?id=278626

 Lov om barnehager:                       http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2003/lov-om-barnehager-med-forskrifter-og-mer.html?id=109269

http://www.stefanus.no/

http://www.vaeresammen.no/  (om være-sammen-programmet vi begynner med i 2013)

http://www.bravoleken.no/ (om opplegg vi bruker med de minste barna)

 www. spraakloyper.no

 

 

 


( 17/01/2017 )