BJØRKETUN BARNEHAGE
Forsiden
LERKA
MÅLTROSTEN
UGLA
Årsplan
Virksomhetsplan/Info
BRAVO
Åpningstid
Adresse
Oppholdsbetaling
Planleggingsdager
Samarbeidsutvalget
Sangen vår
Vennskapsbarnehage
Brukerundersøkelser
Ledig stilling
Søknadskjema
Lenker
Dokumentmappe

 

 Det ble våren 2016 gjennomført en elektronisk brukerundersøkelse via "Bedre kommune". Denne undersøkelsen viser at foreldre er svært godt fornøyd med Bjørketun Barnehage. Poengskalaen går fra 1 til 6 med 1 som dårligst og 6 som høyest, Vi scorer høyt (5,5 eller mer)) på alle spørsmål som går på de ansattes kompetanse og omsorg, aktivitetsinnhold, skoleforberedende aktiviteter, språkutvikling, trivsel, respektfull behandling og helhetsvurdering.

Tilgjengelighet (åpningstid 6.45-16.30) scorer vi dårligst på (5) sammen med fysisk miljø (5). Her er det  garderobeforholdene som trekker litt ned. Dette vil styret gripe fatt i og bygge ut barnehagen med ny garderobe i 2016. 


( 16/03/2016 )