BJØRKETUN BARNEHAGE
Forsiden
LERKA
MÅLTROSTEN
UGLA
Årsplan
Virksomhetsplan/Info
BRAVO
Åpningstid
Adresse
Oppholdsbetaling
Planleggingsdager
Samarbeidsutvalget
Sangen vår
Vennskapsbarnehage
Brukerundersøkelser
Ledig stilling
Søknadskjema
Lenker
Dokumentmappe

NYTT: Kirsti og Mona A. reiser til Kairo 8.oktober 2016 for å besøke barna i Søppelbyen !!!

VENNSKAPSBARNEHAGE!
Bjørketun barnehage er med på å støtte Mamma Maggie og hennes medarbeidere i kampen for en bedre fremtid for barna i «søppelbyen»!Utenfor Kairo ligger «søppelbyen», et område myndighetene ikke vil vedkjenne seg. Skjønt menneskene som bor der, gjør et samfunnsnyttig og viktig arbeid. Her finnes det omkring 200 000 mennesker som både bor i søppel og lever av søppel. Halvparten av disse er barn. Om natten henter far søppel fra byen. Om morgenen sorterer mor og barn nattens «fangst». Kanskje finner de noe som kan brukes eller selges? Kanskje finner de noe som kan mette magen?

For å avhjelpe den verste nøden for disse barna, satser Stefanusbarna systematisk på å etablere og drive barnehager. Jo tidligere barna kan tas ut av slummen, jo bedre liv kan de få. Døren inn til barnehagen er døren inn til et annerledes liv der barna møter «hope, touch and care». Dette skjer gjennom personalets holdning og handling, og ved at barna får høre om en Gud som elsker dem.


Norsk Misjon i Øst og IKO har startet et opplegg hvor norske barnehager kan bli vennskapsbarnehager med Stefanusbarnehagene i Egypt.  
 Som vennskapsbarnehage får barna på Bjørketun kjenskap til hvordan barn har det andre steder i verden. De får se at det finnes mange barn i verden som lever i nød, og det blir en naturlig del av livet i barnehagen at man bryr seg om andre.  Men det er viktig å få med at vi her i Norge også blir beriket. Det er ikke et ensidig fokus på at «vi rike i Norge» skal hjelpe «de fattige i Egypt». Både barnehagebarna og de ansatte får mye tilbake.

Mamma Maggies medarbeidere i Stefanusbarnehagene gir mye av seg selv og er sterkt involvert i barna. Vigdis fra Bjørketun Barnehage var med på tur til Egypt nå i høst og hun er mektig imponert over hvordan disse barnehagene drives, både når det gjelder profesjonalitet og ikke minst den omsorgen personalet gir barna. Det gjør dypt inntrykk å besøke Stefanusbarnehagene. 

 

 
 Spørsmål/informasjon, ta kontakt: 
Marianne Haugerud: postnmio.no / tlf.: 23 40 88 00 

(eller ta kontakt med Vigdis M. Larsen på Bjørketun Barnehage)


( 14/09/2016 )

edf40wrjww2utHPContent:FullText

( 10/10/2013 )